AASenglish-version
vprasanjaaastarifepravni-viriobrazcikontact

Kaj ni varovano kot avtorsko delo?
Kdo velja za avtorja?
Kaj je izkoriščanje avtorskega dela?
Kaj je avtorska pravica?
Kaj so materialne avtroske pravice?
Kaj so moralne avtorske pravice?
Kaj so druge pravice avtorja?
Kako postane avtorsko delo varovano?
Kaj so sorodne pravice?
Kako pridobiti pravico do uporabe avtorskih del?
Kdaj je uporaba avtorskih del prosta?
Kaj je zakonita licenca?
Kaj je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic?

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene
slovensko
pravni viri
Predpisi veljavni v Sloveniji
  Ustava Republike Slovenije
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
Kazenski zakonik
Zakon o sodiščih
pogodbe o avtorskem delu
  Word in PDF pogodbeni obrazci
  Obrazec 1   Obrazec 1 OBRAZEC 1 - 2015
Pojasnila in razlage 1   Pojasnila in razlage 1 Pojasnila in razlage k OBRAZCU 1


Obrazec 2   Obrazec 2 OBRAZEC 2 - 2015
Pojasnila in razlage 2   Pojasnila in razlage 2 Pojasnila in razlage k OBRAZCU 2


Obrazec 3   Obrazec 3 OBRAZEC 3 - 2015
Pojasnila in razlage 3   Pojasnila in razlage 3 Pojasnila in razlage k OBRAZCU 3


Obrazec 4   Obrazec 4 OBRAZEC 4 - 2015
Pojasnila in razlage 4   Pojasnila in razlage 4 Pojasnila in razlage k OBRAZCU 4


IZJAVA o pokojninskem zavarovanju   IZJAVA o pokojninskem zavarovanju IZJAVA o pokojninskem zavarovanju
novice
  Novice iz Slovenije in tujine
 

Za novice s področja avtorskega prava glej:
http://www.uil-sipo.si/
Za novice in pravne vire s področja mednarodnega avtorskega prava glej:
http://www.wipo.org

 
  Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana Tel 300-15-60 Fax 231-02-40 E-pošta aas@aas.si
Vzdržuje:PakNet