Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) - Zgodovina
Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) je bila ustanovljena leta 1955 v Ljubljani in je v različnih statusno-pravnih oblikah nepretrgoma delovala ter deluje vse do danes (JAA Zastopstvo za Slovenijo, JAA-TOZD AAS, AAS p.o., AAS d.o.o.). Njen prvi direktor (upravnik) je bil slovenski pesnik, urednik in pravnik Rado Bordon. Vse od ustanovitve leta 1955 ima AAS svoje poslovne prostore v I. nadstropju palače Kavarne Evrope na Figovcu (danes Slovenska cesta 47 v Ljubljani), kjer ji je prvi prostor odstopil arhitekt Jože Mesar.

Pred letom 1955 je obstajal Zavod za avtorskopravno zaščito, iz katerega se je izločila AAS. Takrat in kasneje so delovala tudi različna strokovna društva (npr. Društvo slovenskih pisateljev, Društvo za dekorativno umetnost - kasneje Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije, Društvo arhitektov Slovenije, Društvo izumiteljev Slovenije, Društvo strokovnih prevajalcev Slovenije itd.), s katerimi je AAS sodelovala in katerih člane je zastopala na področju avtorskih pravic.

Tradicijo prvega in najbolj kompetentnega poznavalca in varuha avtorskih pravic je AAS nadaljevala skozi vsa leta svojega obstoja. Na takratno JAA Zastopstvo za Slovenijo so se obračali številni avtorji glede avtorskih pogodb, izplačil honorarjev, varstva materialnih in moralnih pravic itd, vključno z zastopanjem v sodnih in drugih postopkih. številni uporabniki avtorskih del (založbe, gledališča) so poslovali ali še poslujejo izključno preko AAS. Na strokovnem avtorskopravnem področju je pomen AAS stalno rasel. V času po osamosvojitvi Slovenije so strokovni osnutki za praktično vse avtorske predpise nastali v njenem okviru, pristojni državni organi so podelili AAS več koncesij s področja uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, številne aktivnosti za varstvo pravic (protipiratski programi) so se začele v njenem okviru. Strokovni delavci AAS zastopajo Slovenijo v tujini in so izdali številne strokovne publikacije.

Poleg spodbujevalca zavesti o pomenu avtorskih pravic kot materialne podlage ustvarjalnosti pa je bila AAS v vseh teh letih pomembno zbirališče slovenskih in tujih avtorjev oz. slovenske inteligence, ter s tem kraj za številna srečanja kulturnih in znanstvenih ustvarjalcev.